Cách copy viết ký hiệu bản quyền © (copyright symbol)

Dưới đây là danh sách các icon Facebook thuộc về kí hiệu bản quyền. Thường được sử dụng trong các nhãn hiệu hoặc thương hiệu trên internet. Do vậy các bạn có thể copy và sử dụng ngay dưới đây:

Cách sử dụng: Click vào kí tự bạn muốn copy và dán vào nơi bạn muốn sử dụng!