Kí tự đặc biệt, biểu tượng dấu ngoặc 〚 〛 『 』 【 】〈 〉《 》

Dưới đây là danh sách các icon Facebook dấu ngoặc, dấu ngoặc vuông, dấu ngoặc tròn. Các dạng dấu ngoặc đẹp và phổ biến nhất hiện nay. Các bạn có thể dễ dàng sao chép và sử dụng ngay sau đây:

Cách sử dụng: Click vào kí tự bạn muốn copy và dán vào nơi bạn muốn sử dụng!

Kí Hiệu Đặc Biệt Dấu Ngoặc Là Gì ?

Kí tự đặc biệt dấu ngoặc hay được biết tới với tên tiếng Anh là  bracket symbols là một loại dấu câu. Có ba kiểu dấu ngoặc là ngoặc đơn (), ngoặc vuông [ ] và ngoặc nhọn { } chúng thường được dùng nhiều trong văn bản , báo cáo…

Các loại dấu ngoặc phổ biến hiện nay

Hiện nay, chúng ta có những icon, kiểu dấu ngoặc như sau: kí hiệu đặc biệt dấu ngoặc, symbol dấu ngoặc cho bạn sử dụng gồm kí tự đặc biệt dấu ngoặc đơn, kí tự đặc biệt dấu ngoặc vuông, kí tự đặc biệt dấu ngoặc kép…

Thông thường chúng ta sử dụng dấu ngoặc vuông – [ ] – cho các mục đích đặc biệt như trong hướng dẫn kỹ thuật. Dấu ngoặc tròn – ( ) – được sử dụng theo cách tương tự như dấu phẩy khi chúng ta muốn thêm một chú giải, một suy nghĩ hoặc nhận xét liên quan đến dòng suy nghĩ chính của chúng ta nhưng lại khác biệt với nó.