Icon các ngày lễ, kí tự đặc biệt về các kì nghỉ. Biểu tượng ông già noel, bóng bay sinh nhật

Copy và dán các icon ngày lễ trong năm với bộ sưu tập đầy đủ tại đây, chọn icon bạn thích và ấn vào để copy. Biểu tượng ngày lễ, kí tự đặc biệt ông gia Noel, icon bánh sinh nhật party, kí tự đặc biệt cây thông, ký tự đặc biệt quả bóng bay, hình icon cây kiếm, hay icon halowen đáng sợ… Tất cả sẽ được kituaz.com totongr hợp và chia sẻ cho các bạn.

Cách sử dụng: Click vào kí tự bạn muốn copy và dán vào nơi bạn muốn sử dụng!

Hi vọng với những Icon Facebook về ngày lễ trên đây. Sẽ giúp cho các bạn trang trí cũng như truyền tải thông điệp hiệu quả nhất.