Danh sách 100 icon đồ ăn đầy đủ nhất 2021

Danh sách 100 icon đồ ăn đầy đủ nhất:

🍇 🍈 🍉 🍊 🍋 🍌 🍍 🥭 🍎 🍏 🍐 🍑 🍒 🍓 🍵 🥝 🍅 🍶 🥥 🥑 🍆 🥔 🥕 🌽 🌶️
🥒 🥬 🥦 🧄 🧅 🍄 🥜 🌰 🍞 🥐 🥖 🫓 🥨 🥯 🥞 🧇 🧀 🍖 🍗 🥩 🥓 🍔 🍟 🍕 🌭
🥪 🌮 🌯 🥙 🧆 🥚 🍳 🥘 🍲 🥣 🥗 🍿 🧈 🧂 🥫 🍱 🍘 🍙 🍚 🍛 🍜 🍝 🍠 🍢 🍣
🍤 🍥 🥮 🍡 🥟 🥠 🥡 🦪 🍦 🍧 🍨 🍩 🍪 🎂 🍰 🧁 🥧 🍫 🍬 🍭 🍮 🍯 🍼 🥛

Viết một bình luận