Bảng kí tự tiếng Nhật Bản đầy đủ nhất 2021

🈁 🈂️ 🈷️ 🈶 🈯 🉐 🈹 🈚 🈲 🉑 🈸 🈴 🈳 ㊗️ ㊙️

Viết một bình luận