100 kí tự đặc biệt mặt buồn đẹp nhất 2021

Danh sách kí tự đặc biệt mặt buồn, lo lắng, sợ hãi, tức giận, icon buồn chán, kí tự khóc, kí tự đặc biệt buồn ngủ, khóc, cười, nôn, dễ thương hay buồn bã, chửi thề... đầy đủ nhất cho facebook. Full bộ hình emoji biểu cảm mặt buồn đẹp nhất 2021. 

😚 😳 😔 😌 😒 😞 😣 😢 😪 😰
😅 😩 😫 😨 😱 😠 😡 😤 😖 😴
😵 😲 😟 😦 😧 🙂 🙁 🤕 🤔 👿
🙄 🙃 😶 😯 😕 😕 😮 😈 🤥 🤢
🤧 🤵 👰 🤦 🤡 🤖 🤭 🤫 🥰 🤯
🥵 🥶 🥺 🧟 🧟 🤬 👺 👹 🗿 🤮


Các Kí hiệu khác

Cập nhật cách đây 1 tuần