Kí tự đặc biệt hình bông hoa 🌹

Danh sách kí tự đặc biệt bông hoa đẹp nhất

 

💐 🌸 🌷 🍀 🌹 🥀 🌻 🌺
🌼 💮 🍃 🍂 🍁 🌲 🏝 🥀 💐 🏵️

Ý nghĩa của mỗi kí tự đặc biệt hình bông hoa có thể bạn chưa biết

🌹: Hoa hồng.

🌷: Hoa Tuy líp.

🌻: Hoa hướng dương.

🌺: Hoa dâm bụt.

🌱: Cây con.

💐: Bó hoa.

🎄: Cây thông Noel.

🌴: Cây dừa.

🌵: Cây xương rồng.

🍀: Cỏ ba lá.

🍁: Lá phong.

🍂: Lá rụng.

🍃: Chiếc lá.Các Kí hiệu khác

Cập nhật cách đây 1 tuần