Kí tự đặc biệt chữ Thái Lan 2021

Trọn bộ kí tự đặc biệt chữ Thái Lan mới và đầy đủ nhất 2021

Bảng chữ cái Thái hay chữ Thái (Quốc tự Thái) là bảng chữ cái chính thức dùng cho viết tiếng Thái, tiếng Nam Thái và các ngôn ngữ khác ở Vương quốc Thái Lan.

Bảng chữ cái gồm 44 phụ âm, 9 nguyên âm được viết theo 14 cách khác nhau. Ngoài ra còn có 4 dấu thanh, thanh bằng không có dấu và 28 dấu nguyên âm.

𝔡 𝔰
𝔎 ฿

Viết một bình luận