Danh sách kí tự đặc biệt nốt nhạc mới nhất 2021

🔀 🔁 🔂 ▶️ ⏭️ ⏯️ ◀️ ⏮️ 🔼 🔽 ⏸️ ⏹️ ⏺️ ⏏️ 🎦
° ø ●─ 5:35 𝐂 𝐃 𝐄 𝐅 𝐆 𝐀 𝐁
🥁 🎸 🎷 🎺 🎻 🎹 🎶 🎵 🎼 🎧 🎤 🔣

Kí tự đặc biệt âm nhạc, nốt nhạc

Ký hiệu âm nhạc là toàn bộ các dấu hiệu cũng như chữ viết được dùng để ghi lại âm thanh với các đặc tính của chúng.

Để ghi lại độ cao thấp của âm thanh người ta dùng 7 âm, thứ tự từ thấp đến cao là: Đồ (C), Rê (D), Mi (E), Fa (F), Son (G), La (A), Si (B). Nốt thứ 8, hay quãng tám, có tên giống hệt như nốt thứ nhất, nhưng gấp đôi tần số so với nốt thứ nhất.

Để phân biệt, người ta thường ghép chữ cái Latin ký hiệu nốt và số thứ tự. Tên nốt nhạc dùng để ghi lại độ cao thấp của âm thanh người ta dùng 7 âm, thứ tự từ thấp đến cao là: Đô – Rê – Mi – Pha -Son – La – Si hay C: Do; D: Re; E: Mi; F: Fa; G: Sol; A: La; B: Si.

Viết một bình luận